Radio i Świat Tygodnik, Nr 11 (83), Rok III, 17-23.III.1947r.


Marian Wyrzykowski

Abonenci nr 499.999 i 100.001 (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
Radiofonia Czechosłowacka (3)
Z wizytą w RAVAG'U - reportaż z wiedeńskiego radia (4)
"Pancerfaust" - opowiadanie (5)
Rocznika audycji polskich w Radio Czechosłowackim (6)
Sesja Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Radiowej w Paryżu (6)
Utworzenie Oddziału Stołecznego S.K.R.K. (6)
Radiowe podstępy wojenne (7)
ABC radioamatora (8)
XIII. Magnetyzm i elektromagnetyzm.
Dział Techniczny (9)
Przyczyny tętnienia (warkotu) i sposoby usuwania go.
Jak najszybciej zainstalować głośnik radiowy (10)
Nauka przy głośniku (10)
Radiowy Uniwersytet Ludowy (10)
Program Audycji Polskiego Radia (11)
17 - 23 marca 1947r.
Na obcych falach (15)
Radio Wiedeń (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl