Radio i Świat Tygodnik, Nr 12 (84), Rok III, 24-30.III.1947r.


Lucyna Niedziałkówna speakerka, lektorka i recytatorka rozgłośni warszawskiej

Akcenty tygodnia (1)
Karol Szymanowski - w 10-tą rocznicę śmierci (3)
Wywiad z Naczelnym Redaktorem Radia Czechosłowackiego (4)
Polsko - Czeskie reportaże radiowe (4)
Odbiornik i Mikrofon (5)
Uroczystość 1000-ej transmisji radiowej (5)
Świat speakera - O roli inspektora audycji (6)
Errate humanum est (7)
Audycje radiowe przez telefon (7)
"Trzeci program BBC" (7)
ABC radioamatora (8)
XIV. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego.
Dział Techniczny (9)
Kieszonkowy odbiornik kryształkowy (9)
Odpowiedzi
Program Audycji Polskiego Radia (11)
24 - 30 marca 1947r.
Na obcych falach (15)
Radio radzieckie (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl