Radio i Świat Tygodnik, Nr 13 (85) i 14 (86), Rok III, 31.III.-13.IV.1947r.


Numer świąteczny, program dwutygodnoiowy

Akcenty tygodnia (1)
Tradycje Wielkanocne (4)
Zjazd Radiowych Referentów Sportowych (4)
Aequam memento (O ducha równowagi) (4)
Pomoc radia w akcji przeciwpowodziowej (4)
Wielkanoc w polskiej pieśni ludowej (5)
Wyniki ankiety Polskiego Radia dla robotników (5)
U progu 15-lecia polskiej rodziny radiowej (5)
Rozmowa ze Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim (6)
Głośniki stają się coraz doskonalsze - korespondencja własna z Ameryki (7)
Siła atrakcyjna prelegenta (7)
Migawki czechosłowackie (8)
Czy umiemy słuchać radia? (9)
Wyobraźnia ludowa (10)
ABC radioamatora (11)
XV. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego.
Dział Techniczny (13)
Kondensator obrotowy.
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (15)
31 marca - 13 kwietnia 1947r.
Na obcych falach (22)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl