Radio i Świat Tygodnik, Nr 15 (87), Rok III, 14-20.IV.1947r.


Jan Czarnecki aktor i piosenkarz występuje często przed mikrofonem P.R.

Akcenty tygodnia (1)
Radio w góralskiej chacie (3)
Autor i bohater - skecz radiowy (4)
Pocisk VT - korespondencja własna z Ameryki (5)
Koncerty z płyt (6)
Amor i Psyche (6)
Radio u sierot w Przełazach (7)
Pierwsza zradiofonizowana szkoła w Poznaniu (7)
Dyskusje przez radio (7)
ABC radioamatora (8)
XVI. Kondensatory i ich działanie.
Dział Techniczny (9)
O emisji lamp głośnikowych.
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
14 - 20 kwietnia 1947r.
Na obcych falach (15)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl