Radio i Świat Tygodnik, Nr 19 (91), Rok III, 12-18.V.1947r.


Witold Kałkarowicz dyrygent Orkiestry Symfonicznej P.R. w Katowicach

Akcenty tygodnia (1)
Goście z Francji (3)
Radio na Targach Poznańskich (3)
Rozmowa z Romanem Brandstaetterem (4)
Radiofonia francuska (4)
Witold Kałka-Rowicki (5)
Telewizja w pełnych barwach (6)
Z dziejów klakierów (6)
To i owo o mikrofonie (7)
Ruchoma służba telefoniczno - radiowa (7)
ABC radioamatora (8)
XVIII. Transformatory i ich działanie.
Dział Techniczny (9)
Charakterystyka lampy (dalszy ciąg).
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
12 - 18 maja 1947r.
Na obcych falach (15)
Radio Liliput (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl