Radio i Świat Tygodnik, Nr 21 (93), Rok III, 27.V.-1.VI.1947r.


Radiostacja w Raszynie

Akcenty tygodnia (1)
Rozmawiamy z p. Donaldem Edwardsem (3)
Konferencja Międzynarodowej Organizacji Radiofonicznej O.I.R. - postulaty co do długości fal dla radiofonii (4)
Moniuszko (5)
Kampania wiosenna radiofonizacji kraju (5)
Przepowiednie i proroctwa Mickiewicza (6)
O wyborze zawodu (6)
Corroboree - balet australijski (7)
Płytoteka Polskiego Radia (7)
ABC radioamatora (8)
XVIII. Transformatory i ich działanie (dokończenie)
Dział Techniczny (9)
Charakterystyka lampy (dokończenie).
Odpowiedzi.
Słoneczna emisja radiowa.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
27 maja - 1 czerwca 1947r.
Na obcych falach (15)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl