Radio i Świat Tygodnik, Nr 25 (97), Rok III, 23-29.VI.1947r.


Olga Łada

Akcenty tygodnia (1)
Współpracujemy z radiofonią czechosłowacką (3)
Muzyka.
Słowo.
Ambasador muzyki polskiej (4)
Morze w muzyce (5)
II Symfonia Witolda Rudzińskiego (5)
Wizyta uczonych włoskich (6)
Gerard Gould "Lękam się..." (6)
Pogawędka z Lill Norvii (7)
Teatr Wyobraźni Polskiego Radia (7)
Budujemy stacje nadawcze (8)
ZW. Rodzin Radiowych przeciw alkoholizmowi (8)
Walka z radiopajęczarstwem (8)
Radio dzieciom (8)
ABC radioamatora (9)
IV. Między stacją nadawczą a odbiornikiem.
Dział Techniczny (10)
Prosta jednolampówka (dokończenie).
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
23 - 29 czerwca 1947r.
Na obcych falach (16)
Raszyn: jedna z lamp nadawczych aparatury średniofalowej (Warszawa 1) (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl