Radio i Świat Tygodnik, Nr 26 (98), Rok III, 30.VI.-6.VII.1947r.


Znana śpiewaczka Szwedzka Lill Norvii występowała niedawno przed mikrofonem warszawskim

Akcenty tygodnia (1)
Współpracujemy z radiofonią czechosłowacką (dokończenie) (3)
Pracownicy - materiały.
Wymiana artystów i pracowników.
Materiały i technika.
Wczasy.
Festiwal.
"Tak było" - książka o radiu walczącym (4)
Radiowa pedagogika muzyczna (5)
Studio w szkole (6)
"Od taktu do symfonii" (7)
Audycje robotnicze (7)
Ze świata radia (7)
ABC radioamatora (8)
V. O falach elektromagnetycznych.
Dział Techniczny (9)
Prosta jednolampówka (sieciowa).
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
30 czerwca - 6 lipca 1947r.
Na obcych falach (15)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl