Radio i Świat Tygodnik, Nr 27 (99), Rok III, 7-13.VII.1947r.


Grzegorz Fitelberg

Radio i film (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
Letni program Polskiego Radia (2)
Szalapin (2)
Przedstawiciel BBC w Gdańsku (3)
Pierwsza Konferencja Organizacyjna Festiwalu Radiowego Muzyki słowiańskiej (3)
Polskie Radio a radiofonie zagraniczne (3)
Dyr. Mac Donald w Poznaniu (3)
Muzyka lekka na boisku i przed mikrofonem (4)
Prace łódzkiego społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju (4)
Ze świata radia (4)
ABC radioamatora (5)
VI. Anteny odbiorcze.
Dział Techniczny (6)
Prosta dwulampówka.
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (7)
7 - 13 lipca 1947r.
Na obcych falach (16)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl