Radio i Świat Tygodnik, Nr 28 (100), Rok III, 14-20.VII.1947r.


Kazimiera Kaliszewska śpiewaczka jazzowa, solistka Katowickich audycji "Melodia Świata"

Akcenty tygodnia (1)
Od "parafiańszczyzny" do regionalizmu (2)
Kapela Włościańska Namysłowskiego (2)
Radiowy Instytut Wydawniczy (2)
Audycje wojskowe w Polskim Radiu (2)
O pięciu chlebach (3)
Radiofonizacja województwa Olsztyńskiego (3)
Radio w Australii (4)
Spór o "autorstwo" radaru i radiolokacji (4)
Nowy program Warszawy II (4)
ABC radioamatora (5)
VII. Odbiór.
Dział Techniczny (6)
Prosta dwulampówka (dokończenie).
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (7)
14 - 20 lipca 1947r.
Na obcych falach (12)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl