Radio i Świat Tygodnik, Nr 31 (103), Rok III, 4-10.VIII.1947r.


Władysław Wochniak, Koncertmistrz Orkiestry Symf. Polskiego Radia w Katowicach

Radio na wsi (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
Kiedy wreszcie telewizja? (2)
Koncert skrzypcowy d-moll Schumanna (2)
Z życia słynnych muzyków (anegdoty) (3)
Silva rerum (4)
ABC radioamatora (5)
IX. Prąd zmienny i jego prostowanie.
Dział Techniczny (6)
Prosta trzylampówka (dalszy ciąg).
Program Audycji Polskiego Radia (7)
4 - 10 sierpnia 1947r.
Na obcych falach (12)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl