Radio i Świat Tygodnik, Nr 36 (108), Rok III, 8-14.IX.1947r.


Benedykt Hertz, znakomity bajkopisarz polski

Akcenty tygodnia (1)
Silva Rerum (2)
Cezar Franck (2)
"Eroica" Beethovena (2)
Czechosłowacja przemawia do Polski - Polska przemawia do Czechosłowacji (2)
Jesieniec - wielki radiowęzeł wiejski (3)
Bolesław Bierut przed mikrofonem P.R. (3)
Z radiofonii szwajcarskiej (4)
Rejestrujemy nasze odbiorniki (4)
Radio w osiedlach robotniczych (4)
ABC radioamatora (5)
XIII. Lampa katodowa.
Dział Techniczny (6)
Przyrząd do badania lamp.
Program Audycji Polskiego Radia (7)
8 - 14 września 1947r.
Na obcych falach (12)
Rozgłośnia Toruńska (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl