Radio i Świat Tygodnik, Nr 37 (109), Rok III, 15-21.IX.1947r.


Maria Hlounova, doskonała skrzypaczka Czeskosłowacka wystąpi w Polskim Radio w dniu 28.X.1947r.

Radio Budapest (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
Jak Feniks z popiołów... (2)
Oratorium Haydna "Pory roku" (2)
Migawki z Budapesztu (3)
Aleksander Głazunow (3)
Zofia Zawadzka "Inter arma" (3)
Silva rerum (4)
Z frontu radiofonii (4)
ABC radioamatora (5)
XIII. Lampa katodowa.
Dział Techniczny (6)
Przyrząd do badania lamp (dokończenie).
Odpowiedzi.
Kieszonkowy odbiornik radiowy "Belmont" i nowe lampy radiowe - karzełki.
Program Audycji Polskiego Radia (7)
15 - 21 września 1947r.
Na obcych falach (12)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl