Radio i Świat Tygodnik, Nr 8 (444), Rok X, 21 lutego 1954r.


Scena z "Hamleta" w wykonaniu Elżbiety Barszczewskiej i Mariana Wyrzykowskiego.

Nie oszukujemy mikrofonu (okł. str. II)
Słowo radiowe (1)
Tydzień 9.II.-15.II. w Dzienniku radiowym (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
W rocznicę urodzin Chopina.
Tydzień muzyki radzieckiej.
Kantata "Prorok" Woytowicza.
"Figle szatana"
Nowe utwory kompozytorów polskich.
Pieśni i duety Saint-Saensa.
Jan Strauss.
Pisarka wsi polskiej (3)
Na lekcji o Balzaku (3)
Każdy za wszystkich, wszyscy za każdego (4)
Sabotażyści (4)
Kapral Wiśniewski (4)
Wędrówka z malarzem po Egipcie (5)
To nie geografia (5)
Przydałby się parasol (5)
Co w trawie piszczy (5)
Pracownicy PR ku czci II Zjazdu PZPR (5)
"Bosman z Gromoboja" (5)
Jan Maklakiewicz - wspomnienie pośmiertne (6)
Listy z Afryki (6)
Słowniczek muzyczny w opracowaniu J. Waldorffa (7)
Z "Audycji o książce" - ulica ubogich kochanków (7)
Jak dzieci śpiewają w Chinach (7)
Nagrywanie i produkcja płyt gramofonowych (8)
Na rozrywkowej antenie (8)
Odpowiedzi redakcji (9)
Czyn radiowców z Dzierżoniowa (9)
Audycje Polskiego Radia od 22.II. do 28.II.1954r. (10)
Na antenach naszych przyjaciół (16)
Na ślizgawce (okł. str. III)
Przy mikrofonie i głośniku (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl