Radio i Świat Tygodnik, Nr 39 (475), Rok X, 26 września 1954r.


Barbara Bittnerówna i Witold Gruca w końcowej scenie baletu "Romeo i Julia" Prokofiewa

Romeo i Julia (okł. str. II)
Przed świętem naszych chińskich przyjaciół (1)
Tydzień w Dzienniku radiowym 14.IX.-20.IX (1)
Pieśni rewolucyjne i powstańcze Warszawy (2)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (3)
W Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.
W dniu święta Chin Ludowych.
Utwory fortepianowe Szymanowskiego.
Mistrzowie sceny operowej.
III Symfonia Szabelskiego.
"Cyganeria" Pucciniego.
Zespoły świetlicowe.
Pieśni niemieckich kompozytorów.
Słuchacze radzieccy o muzyce Chopina (4)
Pierwsza Międzynarodówka (4)
"Różyczka" (5)
Opowiadania Broszkiewicza (5)
"Wesoły kramik" - do radiosłuchaczy (5)
Nowy kurs języka rosyjskiego przez radio (5)
Koks dla Nowej Huty (5)
"Wilki i owce" przez radio (6)
"Do tarniny" (6)
Nowe "wędrówki z malarzem" (7)
Porady techniczne (7)
Na rozrywkowej antenie (7)
Czy na Księżycu jest powietrze (8)
Przygoda w podziemiach - audycja dla klasy V (9)
Dwie możliwości (9)
Dyskusja o reportażu radiowym (9)
Audycje Polskiego Radia od 27.IX. do 3.X.1954r. (10)
Radiowialnia w Pyrzycach (16)
"Żaba" (muzyka: A. Markowski, słowa: A. Rymkiewicz) (okł. str. III)
Przy mikrofonie i głośniku (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl