Radio i Świat Tygodnik, Nr 22 (510), Rok XI, 29 maja 1955r.


Halina Kuźniakówna w roli tytułowej w "Mirandilinie" C. Goldoniego.

"Wędrujemy z malarzem" (okł. str. II)
Najwdzięczniejsi słuchacze (1)
Radio na szpaltach prasy (1)
400 listów o jednej chińskiej dziewczynce - nowa powieść dziecięca na antenie (2)
Tadeusz Sygietyński (3)
Mirandolina (4)
Pojedynek w Ameryce (4)
Proza Aleksandra Puszkina (4)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (5)
Słynni dyrygenci.
Zapomniana opera.
Concerto grosso Corellego.
Wiwaty.
Radiowe kółko "Globus" (6)
Na rozrywkowej antenie (6)
Zlikwidujmy "około" (7)
Porady techniczne (7)
Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (7)
W przekroju tygodnia (8)
Audycje Polskiego Radia od 30.V. do 5.VI.1955r. (9)
Na antenach naszych przyjaciół (16)
Głos oddajemy Kielcom (okł. str. III)
"Zachodzi słoneczko" (okł. str. IV)
Radio i Świat w kilku wierszach (okł. str. IV)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl