Radio i Świat Tygodnik, Nr 25 (618), Rok XIII, 24-30.VI.1957r.


Operę Igora Strawińskiego "Żywioł rozpustnika" usłyszymy przez radio dnia 27.VI o godz. 20.50 w programie II.
(Opera ta osnuta została na tle cyklu rycin W.Hogartha "The Rakes Progress", z których jedną - "Dom wariatów" - reprodukujemy)

2 tygodnie Bliskiego Wschodu (okł. str. II)
Bliski Wschód na 12 taśmach (1)
Gdańsk. Bałtyk. Biskaje. Morze Śródziemne. Durres. Bejrut. Aleksandria. Lattakia. Gdańsk.
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
Żywot rozpustnika.
Recital prof. R. Jasińskiego.
Muzyka węgierska.
Rozmowa z prof. K. Wiłkomirskim.
VIII Symfonia Beethovena.
Zmarł Stanisław Szpinalski (3)
Felieton muzyczny - Zakalec zwany też kluską lub pagajem (3)
Niezapomniane stronice  - "Nad Niemnem" (4)
Kulawy bosman (4)
Zaklęte rewiry (4)
O imieniu tej, która czuwa (4)
Magazyn nowości morskich (5)
Radio-telewizyjne nowiny z XXVI MTP (6)
Z dziejów odrodzenia Śląska (7)
Litewska baśń o wiernej miłości (8)
O dziewczynce co szukała gwiazd na niebie (8)
Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
Audycje Polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
Megaceros (20)
Samolot tropi... zwierzynę (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy zabawne i ciekawe (okł str. IV)
Ludzie radia - Tadeusz Banaś (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl