Radio i Świat Tygodnik, Nr 27 (620), Rok XIII, 8-14.VII.1957r.


Wiadomości czytali: Maria Marecka i Bohdan Zalewski - tą zapowiedź słyszymy w radiu od 12 lat.

Warszawski Konkurs (na najlepszego piosenkarza) (okł. str. II)
Znowu ciasto, ale z innego pieca (Dyskutujemy o muzyce w programie PR) (1)
Po konkursie (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
W 120 rocznicę urodzin twórcy "Goplany".
"Manon Lescaut" w Polskim Radiu.
Muzyka polska w Belgii.
Opera w przekroju.
Sławni pianiści.
Pieśni Honeggera.
Audycja w 20-lecie śmierci Gershvina.
AMC muzyczne (3)
Kącik wymiany płyt (3)
Nad książkami Mariana Brandysa (4)
Święto narodowe Republiki Francuskiej (4)
Doświadczenie (4)
W poszukiwaniu młodych talentów (5)
Niezapomniane stronice (5)
Radio TV Stockholm (6)
Niedole telewizyjnego autora (7)
Przyroda i technika (8)
Wprawdzie nie Atlantyda...
Żelazo w lesie.
Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
Audycje Polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
Transmisje telewizyjne (20)
Z walk młodzieży wiejskiej (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
Nieszczęśliwy klown (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)
Fraszka (okł. str. IV)

Ostrożnie z morzem
Rozgłośnia - jak statek:
maszty. Żadne to powody
By w programie była
choćby kropla wody.

Janusz Białecki

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl