Radio i Świat Tygodnik, Nr 31 (624), Rok XIII, 5-1.VIII.1957r.


Wierszy z Warmii i Mazur słuchać będziemy dnia 7 sierpnia o godz. 20.45 w programie II.

Ondyna (okł. str. II)
(M+A)=2000 (1)
W rocznicę Powstania Warszawskiego (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
Dydona i Eneasz.
Madrygały włoskie.
Sylwetki kompozytorów polskich.
Max Reger.Orkiestra Symfoniczna z Cleveland.
Umowa polsko - francuska w dziedzinie Radia i Telewizji (3)
Tragiczna rodzina (4)
Nad książkami Jana Baranowicza (5)
Niezapomniane stronice (6)
W szkolnej dżungli (6)
Zapomniana proza Rittnera (6)
Z diabłem pod rękę - audycja dla dzieci (7)
Nieznany świat (7)
O czasie nieutraconym (8)
Audycje Polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
Państwo Inków (20)
Odpowiedzi redakcji (20)
Gospodarować - ale jak? (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
Co tydzień 19 filmów telewizyjnych (okł. str. IV)
Amatorski nadajnik telewizyjny (okł. str. IV)
Państwo pozwolicie... (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)
Humor (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl