Radio i Świat Tygodnik, Nr 38 (631), Rok XIII, 23-28.IX.1957r.


Zofia Małynicz wystąpi przed mikrofonem dn. 22.IX o godz. 16.30 w programie I w audycji "Spotkania z aktorem"

U przyjaciół w Jugosławii (okł. str. II)
Z tej mąki na pewno będzie chleb - wśród małych radiosłuchaczy w Jugosławii (1)
Ogólna narada programowa radia i telewizji (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
Amelia idzie na bal.
Koncerty chopinowskie.
Symfonia "dantejska".
Kantata o kawie.
Rozmowa z Szeryngiem.
Nowe nagrania.
Kraina uśmiechu.
Teatr Młodego Słuchacza - Krzyżyk na mapie (3)
Rozmowa z Zofią Małynicz (4)
Żydówka z Toledo (4)
Nad książkami z Toledo (4)
Nad książkami Zofii Kossak (5)
Niezapomniane stronice (6)
Czarnoleskie lata (6)
Indiańska historia (6)
"Proletariat" (7)
Plany rozwojowe radia i telewizji w Polsce (7)
Magazyn nowości technicznych (8)
Dziwny połów (8)
Czy nie warto przestać palić (8)
Audycje dla przedszkoli, dzieci i młodzieży (8)
Audycje Polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
Halo! Halo! Tu Koncert Życzeń (20)
Na rozrywkowej antenie (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
Krótko (okł. str. IV)
Humor (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)
Maria Meneghini - Callas (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl