Radio i Świat Tygodnik, Nr 40 (633), Rok XIII, 7.X.-13.X.1957r.


Margot Fonteyn i Michael Somes w scenie baletowej w programie telewizyjnym BBC z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia po wojnie opery londyńskiej Covent Garden

Przed kamerą telewizyjną BBC (okł. str. II)
Na marginesie konferencji OIR (1)
Na szpaltach prasy zagranicznej (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
Sławne dzieło Czajkowskiego.
Wielka Msza c-moll Mozart.
Dafnis i Chloe.
Muzyka NRD.
Dawne polskie pieśni żołnierskie.
Pieśni kompozytorów polskich.
Jan Sibelius (3)
Audycje historyczne w rocznicę Rewolucji (3)
Janickowe imię (4)
Złoty garnek (4)
O słuchowisku "Bal manekinów" (4)
Wieczory antyczne (5)
Nad książkami Marii Kuncewiczowej (6)
Przeznaczenie (6)
Wspomnienia z bitwy pod Lenino (6)
Prędka strzała amora (7)
Czytajcie Antenę miesięcznik poświęcony radiu i telewizji (7)
Znamienny komunikat (8)
Łańcuch zależności (8)
Na marginesie konferencji OIR (8)
Audycje dla przedszkoli, dzieci i młodzieży (8)
Audycje polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
Amerykański samouczek (o nowoczesnym szkoleniu pracowników programowych radia i telewizji) (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
Humor (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)
Krótko (okł. str. IV)
  • Na wielkich statkach pasażerskich linii transatlantyckich niektóre kabiny, bary i palarnie wyposażone są w telewizory, odbierające filmy nadawane przez pokładowe kino.
  • Na dzień 1 lipca ilość stacji nadawczych w Stanach Zjednoczonych wynosiła równo 500. Z tego jedynie 23 nadajniki nie są finansowane przez reklamę, lecz przez rozmaite instytucje i stowarzyszenia, które za pośrednictwem telewizji realizują swój program upowszechniania oświaty wśród szerokich mas społeczeństwa.
  • ponad 80% filmów nakręconych w ubiegłym roku w Hollywood wyprodukowano dla telewizji. W porównaniu z tym produkcja filmów przeznaczonych na ekrany stale maleje.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl