Radio i Świat Tygodnik, Nr 48 (641), Rok XIII, 2-8.XII.1957r.


Na tej właśnie aparaturze polscy technicy radiowi odbierali sygnały obu radzieckich sputników.

Radio-przyjaciel z Alice Springs (okł. str. II)
Loty w kosmos przestały być utopią (1)
Na szpaltach prasy (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
Radziy posłuchać.
Opera Karola Offfa.
Cafe przy Koziej.
Dzień Górnika.
Ballady Loewego.
Krótki zarys historii jazzu (3)
Biblioteka Polska w Paryżu (3)
Teatr Młodego Słuchacza - Uwaga! Start zakazany (4)
On revient toujours (4)
Obóz Wszystkich Świętych (4)
Wiersze Czesława Janczarskiego (5)
Niezapomniane stronice (5)
Dyskusja o teatrze wyobraźni (5)
Pojednanie (5)
Co i jak zmajstrujemy (6)
Nareszcie (6)
Srebrne łyżwy (6)
Kulisy amerykańskiej telewizji (7)
Mierzenie temperatury (8)
W rodzinie akrydyny (8)
Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
Audycje Polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
Koncert Życzeń (20)
Koncert symfoniczny w telewizji warszawskiej (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy ciekawe i zabawne (okł. str. IV)
Ludzie radia (Debich) (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)
Humor (okł. str. IV)
Krótko (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl