Radjo (ilustrowany tygodnik dla wszystkich) - Rok IX, Numer 1, 1 stycznia 1934r.

Na okładce:
Szczęśliwego Nowego Roku 1934

Rozrywki umysłowe (1)
Tydzień literacki Polskiego Radia (3)
Apolinary Kątski (4)
Radjo dzieciom i młodzieży (5)
Odznaczenie wynalazcy radja (5)
Marconi, który odbył w niedawnym czasie podróż do Japonii, został przyjęty na specjalnej audjencji u Mikada, który obdarzył wielkiego wynalazcę najwyższem oznaczeniem japońskiem, orderem Wschodzącego Słońca.
Polskość Wilna (6)
Moda karnawałowa 1934r. (7)
Nasz korespondent donosi... (7)
Z Krakowa: Mówione audycje krakowskie. Ankieta noworoczna. W sprawie anteny.
Ze Lwowa: Koncert Edwarda Steinbergera. Program dla dzieci.
Z Wilna: II Wieczór Mickiewiczowski.
Program radjowy (XXXV)
Ze świata (XXXV)
Radjo gwiazdka dla Grenlandji.
Radjo na usługach floty wojennej.
Radjotechnika (8)
Bateryjna czwórka krótkofalowa.
Porady techniczne (11)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl