Radio i Telewizja, Nr 26 (671), Rok XIV, 29 czerwca 1958r.


Jan Suzin
Spiker Warszawskiej Telewizji

Nim kupimy popatrzmy (okł. str. II)
Radio i telewizja na XXVII MTP (1)
Tydzień muzyczny w Polskim radiu (2)
Dwa koncerty symfoniczne.
Świtezianka.
Trio fortepianowe H. Melcera.
Olivier Messiaen.
"Elektra" Straussa.
Córka pułku.
Robert Sauk śpiewa pieśni Schumanna.
Muzyka USA i orkiestry amerykańskie.
Rozmowa z Haliną Słoniowską (3)
Młoda poezja (4)
Róg myśliwego (4)
Przeszłość Iwana Bosych (4)
Parnasik (5)
Dwadzieścia cztery razy o miłości (5)
Wokół bożka winnej latorośli (5)
Audycje Polskiego Radia (6)
Trzeba zrobić dobry początek - z komentarzy Polskiego Radia (20)
Piosenko, dopomóż (20)
Nasz sprawozdawca parlamentarny donosi... (21)
"Nie zgadnie Pan Niewieski" (21)
Odpowiedzi redakcji (22)
"Ob. Antoni X - Katowice. Skromne rozmiary drukowanych u nas programów zagranicznych spowodowane są ich zbyt ogólnikowym formułowaniem i nieterminowym nadsyłaniem przez obce radiofonie."
W sprawie bagatelizowanej (23)
Istota pełna niespodzianek (23)
Znaki na wodzie i głosy we mgle (23)
"Błękitny Balaton" (23)
Na szpaltach prasy (24)
Program Telewizji Warszawskiej (24)
Dama kameliowa (okł. str. III)
Rzeczy ciekawe i zabawne (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)
Humor (okł. str. IV)
Krótko (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl