Prosty tester lamp elektronowych

Prezentujemy tu opis prostego testera lamp elektronowych wykonanego przez Rristo Kivioja z Finlandii. Układ testera opracowany został na podstawie artykułu Kazimierza Wolińskiego, Przyrząd do badania lamp, Radioamator 10/1955. Risto odnalazł schemat testera na naszej stronie internetowej i zainteresował się nim. Chodziło mu o układ umożliwiający szybkie sprawdzanie popularnych lamp elektronowych spotykanych we współczesnych konstrukcjach elektronicznych. Ponieważ Risto nie zna języka polskiego przedstawiamy poniżej wolne tłumaczenie dostarczonego nam materiału.

Schemat ideowy

Schemat ideowy testera przedstawiony jest na rys.1. Stanowi on uproszczoną wersję urządzenia opisanego w artykule Przyrząd do badania lamp. Wprowadzone uproszczenia polegają głównie na rezygnacji z układu połączeniowego umożliwiającego badanie szerokiej gamy lamp elektronowych na rzecz testowania trzech typów lamp: ECC83 (12AX7), EL84 oraz EL34. Zważywszy na fakt, że liczba aktualnie stosowanych typów jest bardzo ograniczona, a wymienione trzy typy należą do najpopularniejszych takie ograniczenie nie wpływa w istotny sposób na walory użytkowe testera.


Rys.1. Schemat ideowy testera

Bazując na schemacie ideowym przedstawionym na rys.1. możliwe jest przystosowanie testera do badania innych typów lamp elektronowych. Ze szczegółową zasadą pracy testera można się zapoznać czytając wspomniany wcześniej artykuł (patrz Przyrząd do badania lamp).

Konstrukcja

Tester umieszczony został w niewielkim drewnianym pudełku. Podstawki elektronowe oraz przełączniki umieszczono na płycie czołowej wykonanej z blachy aluminiowej (rys.1). Na zdjęciu przedstawionym na rys.1. obwód anodowy badanej lampy został zwarty za pomocą specjalnej zwory.


Rys.2. Widok zmontowanego testera

Wnętrze testera pokazano na rys.3. Jak widać zastosowano tu montaż przestrzenny. Sposób montażu jest uporządkowany i przejrzysty.


Rys.3. Szczegóły konstrukcji testera

Na rys.4. przedstawiono widok testera podczas sprawdzania lampy EL84. Jak widać Zwora łącząca gniazdka oznaczone "PLATE" została usunięta, zaś w jej  miejsce w obwód pomiarowy włączony został miernik do pomiaru wartości prądu anodowego.


Rys.4. Tester podczas sprawdzania lampy elektronowej

Na zakończenie bardzo ważna uwaga. Tester przystosowany jest do badania tylko jednej lampy wybranego typu. Podczas jego pracy w podstawce może być umieszczona tylko jedna lampa elektronowa!!!

Risto Kivioja (Finland)
e-mail: risto.kivioja@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/risto.kivioja/RikstoneAmps/

[Dział DIY]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl