Generator lampowy RC typ G501


Opis i zdjęcia: Szefler Waldemar, e-mail s-waldek@wp.pl, lub wszefler@o2.pl.


     Dzięki pożyczonemu aparatowi napykałem? fotek swojemu generatorowi. Generator ocaliłem przed laty od złomowania. Oczyściłem i uruchomiłem. Jest oczywiście w pełni sprawny. Zawiera lampy (nie wszystkie napisy są widoczne na fotografiach): EF800, E88CC 
i EF89. Pozostałe dane: typ, data produkcji, wytwórca i zakresy są czytelne.
     Miałem możliwość pomiaru zniekształceń nieliniowych miernikiem PMZ11(o ile pamiętam). Omawiany generator ma zniekształcenia: dla 20Hz-ok.1%, 1kHz-0,5%,10kHz-0,6% i dla 15kHz-ok. 1%. Nie jest to chyba najgorzej jak na takiego dziadka. Profesjonalny gen. do jakiego mam dostęp (prod. z lat 80-tych) ma zniekształcenia poniżej 0,1%.

     Nie posiadam niestety schematu ani żadnej dokumentacji. Będę wdzięczny za uwagi i ewentualne udostępnienie materiałów dotyczących generatora.

Szefler Waldemar, e-mail s-waldek@wp.pl, lub wszefler@o2.pl.

[galeria]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl