Wzmacniacz lampowy "PU 47" 

Fotografie wzmacniacza PU-47 udostÍpni≥  nam Pan Andrzej Pawlak
(www.elektra-comp.com.pl)

Fot.1

Fot.2

Fot.3 Fot.4

Fot.5

Fot.6

Fot.7

Fot.8

Fot.9

[galeria]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl