Radioodbiornik AGA

[Katalog]

 1. pokrętło wyłącznika i regulacji siły głosu
 2. trzystopniowy przełącznik barwy dźwięku
 3. przełącznik zakresów
 4. pokrętło strojenia
 5. wskaźnik dostrojenia (magiczne oko)
 1. agregat kondensatorów
 2. lampa ECH21
 3. gniazdko anteny
 4. gniazdko uziemienia
 5. gniazdko adaptera
 6. lampa EF22
 7. obwód pośredniej częstotliwości
 8. lampa EBL21
 9. lampa EF22
 10. gniazdko dodatkowego głośnika
 11. przełącznik napięcia i bezpiecznik
 12. transformator
 13. lampa AZ1
 14. kondensator elektrolityczny 2x16µF
 15. głośnik
 16. transformator głośnikowy
Jeden z pierwszych odbiorników produkowanych w Polsce po II Wojnie Światowej. Początkowo większość części była sprowadzana z zagranicy. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich.

Lampy elektronowe

 1. ECH 21 - mieszacz i heterodyna (oscylator),
 2. ECH 21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. EBL 21 - detektor i wzmacniacz mocy,
 4. EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 5. AZ 1 - prostownik pełnookresowy.

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 120/220V.
 2. Pobór mocy: około 66W.
 3. Bezpiecznik: 0,9A.
 4. Zakresy:
  DŁ - fale długie 730÷2000m (411÷150kHz),
  ŚR - fale średnie 186÷575m (1613÷522kHz),
  Kr - fale krótkie 16÷52m (19,5÷5,7MHz).
 5. Częstotliwość pośrednia: 465kHz.
 6. Głośnik: magnetoelektryczny GED 20/5.
 7. Oświetlenie: dwie żarówki 6,3V.
 8. Czułość: w granicach 40÷100µV.
 9. Wymiary: 480 x 250 x 340mm (d x s x w).

Schematy

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu (schemat)
 2. Radioamator 3/1953  (schemat)

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu
 2. Radioamator 3/1953
 3. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony

Opis z książki J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony

ODBIORNIK RADIOWY "AGA"

Odbiorniki radiowe typu "Aga" były początkowo sprowadzane ze Szwecji, a następnie należały do pierwszych odbiorników produkowanych przez przemysł krajowy. W początkowym okresie produkcji tych odbiorników wykorzystywano w wiekszości elementy i podzespoły importowane, a następnie montowano je całkowicie z części krajowych.

Odbiorniki "Aga" były produkowane w Polsce zarówno przez obecne Zakłady Radiowe "Diora", jak i Zakłady Radiowe Kasprzaka.
Ze Szwecji były sprowadzane odbiorniki "aga" w kilku odmianach różniących się głównie zestawem lamp oraz systemem zasilania. Do najczęściej spotykanych należą odbiorniki "Aga-1724" i "Aga-1651".

Odbiorniki typu "Aga" produkowane w Polsce przechodziły kilka  zmian schematowych. Zmiany te doprowadziły do powstania kilku odmian tych odbiorników, różniących się układem elektrycznym. Najważniejsze z tych odmian zostaną pokrótce omówione.

ODBIORNIK "AGA-1742"

Odbiornik "Aga-1742" produkcji szwedzkiej stanowi sześcioobwodową superheterodynę, zasilaną z sieci prądu zmiennego lub stałego (schemat 2.7.1/I). Jest on przystosowany do odbioru stacji radiofonicznych pracujących systemem modulacji ammplitidowej (AM) w trzech zakresach fal.

Na wejściu odbiornika znajduje się filtr nastrojony na częstotliwość pośrednią. Cewki antenowe sprzężone są indywidualnie z obwodami siatek. Każdy zakres ma wydzielone obwody.

Przemiana częstotliwości odbywa się za pomocą lampy 14S7, w której część triodowa spełnia rolę heterodyny pracującej w układzie równoległym. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości realizowane jest przez lampę 14H7.

Rolę detektora spełnia jedna z diod lampy 14R7. Druga dioda tej lampy służy do uzyskania napięcia dla automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW).

Wzmocnienie wstępne małej częstotliwości odbywa się za pomocą lampy 14R7, a wzmocnienie końcowe - lampy 50A5.

Rolę wskaźnika dostrojenia spełnia neonówka 1629. Regulacja szerokości pasma połączona jest ze zmianą barwy dźwięku.

W odbiorniku zastosowano beztransformatorowy układ zasilania. Włókna żarzenia lamp są połączone szeregowo. Prostowanie odbywa się za pomocą lampy 35Z3, pracującej w układzie prostownika półokresowego.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie odbiornika

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci prądu stałego i zmiennego.

Zabezpieczenie układu: bezpiecznik topikowy na 500mA.

Zakresy fal

Zakres fal krótkich 16...52m (19...5,7MHz).
Zakres fal średnich 195...600m (1538...500kHz).
Zakres fal długich 700...2000m (429...150kHz).

Lampy elektronowe

14S7 - mieszacz i heterodyna
14H7 - wzmacniacz p.cz.
14R7 - wzmacniacz m.cz i detektor,
50A5 - wzmacniacz mocy,
1629 - wskaźnik dostrojenia (neonówka),
35Z3 - prostownik półokresowy.

Częstotliwość pośrednia: 463kHz.

Oświetlenie skali: dwie żarówki 110V, 4W.

ODBIORNIK "AGA-1651"

Odbiornik radiowy "Aga-1651" jest drugim z kolei dość często spotykanym odbiornikiem produkcji szwedzkiej. Stanowi on również sześcioobwodową superheterodynę (schemat 2.7.1/II). Podobnie jak "Aga-1742" jest przystosowany do odbioru stacji radiofonicznych AM pracujących w trzech zakresach fal.

Pod względem ogólnego układu elektrycznego i własności nie różni się zasadniczo od odbiornika "Aga-1742". Różnica polega głównie na zastosowaniu innych lamp elektronowych, co z kolei pociągnęło konieczność zmiany niektórych elementów, w celu dobrania odpowiednich warunków pracy.

Całkowitej zmianie uległ zasilacz. Zastosowano w nim bowiem transformator, przystosowując do do zasilania wyłącznie z sieci prądu zmiennego. Prostowanie odbywa się za pomocą lampy 5Y39, pracującej w układzie prostownika pełnookresowego.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie odbiornika

Odbiornik przystosowany jest do zasilania wyłącznie z sieci prądu zmiennego o napięciach 110...240V.

Zabezpieczenie układu

Transformator sieciowy zabezpieczony jest wyłącznikiem termicznym, działającym przy przegrzaniu się uzwojeń transformatora.

Zakresy fal: jak "Aga-1742".

Lampy elektronowe

6SJ89 - mieszacz i heterodyna,
6K79 - wzmacniacz p.cz.,
6Q7G - wzmacniacz m.cz., detektor,
6V6G - wzmacniacz mocy,
1G33 - wskaźnik dostrojenia,
5Y39 - prostownik pełnookresowy.

Częstotliwość pośrednia: 463kHz.

Oświetlenie skali: trzy żarówki 6,3V, 0.3A.

ODBIORNIK RSZ F ("AGA" ABONENCKA)

Odbiornik RZS F jest sześciolampową superheterodyną, przystosowaną do odbioru programu radiowego, nadawanego przez stacje radiofoniczne AM w trzech zakresach fal.

Jak widać ze schematu 2.7.1/III, na wejściu odbiornika znajduje się eliminator p.cz. Oddzielne cewki antenowe dla każdego zakresu są sprzężone indukcyjnie z obwodami rezonansowymi siatki. Obwody nie pracujące przy odbiorze danego zakresu zwierane są do masy.

Przemiana częstotliwości odbywa się za pomocą lampy L1 (ECH21). Jej trioda spełnia rolę heterodyny pracującej w układzie równoległym. Otrzymany w wyniku przemiany sygnał p.cz. jest wzmacniany przez lampę L2 (EF22) spełniającą rolę wzmacniacza p.cz.

Za pierwszym filtrem p.cz. sprzężona jest cewką służącą do regulacji szerokości pasma. Działanie tej cewki połączone jest ze zmianą barwy dźwięku.

Proces detekcji odbywa się na jednej z diod lampy L4 (EBF21). Druga dioda tej lampy wykorzystywana jest dla uzyskania napięcia do automatycznej regulacji wzmocnienia.

Wzmocnienie małej częstotliwości odbywa się we wstępnym wzmacniaczu m.cz. z lampą L3 (EF22) oraz we wzmacniaczu końcowym (mocy), w którym pracuje pentodowa część lampy L4 (EBL21).

Jako elektroniczny wskaźnik dostrojenia pracuje lampa EM4.

W odbiorniku zastosowano zasilacz z transformatorem, przystosowując odbiornik do zasilania wyłącznie z sieci prądu zmiennego. Do prostowania prądu zmiennego złuży lampa AZ1, pracująca w układzie prostownika pełnookresowego. Jako dławik filtru zasilacza pracuje uzwojenie wzbudzające głośnika magnetoelektrycznego.

Odbiornik wyposażono w gniazda do włączania gramofonu elektrycznego oraz gniazda dla dodatkowego głośnika o małej oporności wejściowej.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie odbiornika

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci prądu zmiennego o napięciach 120V lub 220V.

Zabezpieczenie układu

Układ elektryczny odbiornika jest zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym na 0,9A.

Pobór mocy: około 66VA.

Moc wyjściowa

Największa moc wyjściowa przy zniekształceniach harminicznych 10% wynosi 2,5W. Najmniejsza dopuszczalna moc wyjściowa przy h=10% wynosi 2,3W.

Lampy elektronowe

L1 - ECH21 - mieszacz i heterodyna,
L2 - EF22 - wzmacniacz p.cz.,
L3 - EF22 - wzmacniacz m.cz.,
L4 - EBL21 - detektor i wzmacniacz mocy,
L5 - AZ1 - prostownik pełnookresowy,
L6 - EM4 - wskaźnik dostrojenia.

Zakresy fal

Zakres fal krótkich 16...52m (19...5,7MHz).
Zakres fal średnich 186...575m (1613...522kHz).
Zakres fal długich 730...2000m (411...150kHz).

Czułość

Średnia czułość odbiornika przy 0,5W mocy wyjściowej jest na wszystkich zakresach większa niż 100µV.

Najmniejsza dopuszczalna czułość wzmocnienia częstotliwości pośredniej wynosi 90µV.

Największa dopuszczalna czułość odbiornika dla częstotliwości pośredniej wynosi 1,5mV.

Najmniejsza dopuszczalna czułość odbiornika w poszczególnych punktach zastrojenia jest następująca:

- dla 600 kHz wynosi 40µV,
- dla 1400 kHz wynosi 80µV,
- dla 175 kHz wynosi 60 µV,
- dla 375 kHz wynosi 80 µV,
- dla 6 MHz wynosi 100µV,
- dla 15,2 MHz wynosi 100 µV.

Częstotliwość pośrednia: 465kHz.

Głośnik

W odbiorniku zastosowano głośnik magnetoelektryczny typu GED20/5. Oporność pozorna jego cewki drgającej wynosi 10R przy f=400Hz. Dla prądu stałego oporność wynosi 7,3+/-0,5R.

Pasmo przepuszczane

Szerokość pasma częstotliwości przepuszczanego przez odbiornik wynosi 6...10kHz dla stosunku napięć wejściowych 1:2.

Transformator wyjściowy

Na wyjściu odbiornika zastosowano transformator typu TW/4,5 o następujących danych:

- napięcie pracy uzwojenia pierwotnego 180V,
- napięcie pracy uzwojenia wtórnego 7,2V,
- oporność czynna uzwojenia pierwotnego 320R,
- opo9rność czynna uzwojenia wtórnego 0,6R.

Oświetlenie skali: dwie żarówki 6,3V.

© 2000-2010 TRIODA / FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl