Radioodbiornik ARKONA

[Katalog]

 1. regulacja siły głosu
 2. klawisz zmiany barwy dźwięku
 3. klawisz wyłącznika
 4. klawisz gramofonu elektrycznego
 5. klawisz fal długich
 6. klawisz fal średnich
 7. klawisz fal krótkich
 8. klawisz fal ultrakrótkich
 9. klawisz zmiany barwy dźwięku
 10. pokrętło strojenia
 1. gniazdko anteny zewnętrznej
 2. gniazdko anteny UKF
 3. gniazdko uziemienia
 4. agregat kondensatorów
 5. gniazdko magnetofonu
 6. wtyczki w gniazdku gramofonu
 7. gniazdko dodatkowego głośnika
 8. bezpiecznik topikowy
 9. przełącznik napięcia sieci
 10. głośnik

 1. talerz gramofonu
 2. przyciski do zmiany igieł szafirowych
 3. dźwignia do ustawiania chwili wyłączania gramofonu
 4. regulacja prędkości obrotów
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiofonicznych nadających w systemie z modulacją amplitudy (AM) na falach długich, średnich i krótkich, oraz w systemie z modulacją częstotliwości (FM) na falach ultrakrótkich. W dolnej części zestawu zainstalowany jest gramofon elektryczny.

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, oscylator i mieszacz dla toru FM,
 2. ECH 81 - mieszacz i oscylator dla toru AM oraz wzmacniacz częstotliwości pośredniej dla toru FM,
 3. EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla torów AM i FM oraz detektor AM,
 4. ECL 82 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości oraz wzmacniacz mocy,
 5. EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 6. 2 x DOG 53 - diody germanowe pracujące w układzie detektora stosunkowego w torze FM.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl