Radioodbiornik ATUT

[Katalog]

 1. wyłącznik i regulacja siły głosu
 2. przełącznik zakresów
 3. pokrętło strojenia
 4. wskaźnik włączenia
 1. bezpiecznik topikowy
 2. gniazdko anteny
 3. gniazdko uziemienia
 4. wtyczka anteny UKF
 5. przystawka UKF-FM
 6. lampa elektronowa ECH81
 7. lampa elektronowa EBF89
 8. lampa elektronowa ECL82
 9. transformator wyjściowy
 10. głośnik eliptyczny
 11. kondensator elektrolityczny
 12. antena ferrytowa
 13. cewka eliminatora p.cz.
 14. agregat kondensatorów zmiennych
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji w systemie modulacji amplitudy (AM) na falach długich i średnich, oraz stacji z modulacją częstotliwości (FM) na falach ultrakrótkich.

Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe

 1. ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, mieszacz i heterodyna dla toru FM,
 2. ECH 81 - mieszacz i heterodyna dla toru AM oraz wzmacniacz pośredniej częstotliwości w torze FM,
 3. EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości w torach AM i FM oraz detektor w torze FM,
 4. ECL 82 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości oraz wzmacniacz mocy
 5. 2 x DOG 53 - diody germanowe spełniające rolę detektora stosunkowego w torze FM.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl