Radioodbiornik BEETHOVEN II

[Katalog]

 1. pokrętło do ustawiania anteny ferrytowej
 2. pokrętło do regulacji siły głosu
 3. pokrętło do regulacji barwy niskich tonów (basy)
 4. klawisz wyłącznika
 5. klawisz do włączania anteny ferrytowej
 6. klawisz adaptera
 7. klawisz do włączania fal długich
 8. klawisz do włączania fal średnich
 9. klawisz I podzakresu fal krótkich
 10. klawisz II podzakresu fal krótkich
 11. klawisz II podzakresu fal krótkich
 12. klawisz fal ultrakrótkich
 13. pokrętło do regulacji barwy wysokich tonów (soprany)
 14. pokrętło strojenia
 1. głośnik magnetoelektryczny wysokotonowy
 2. elektronowy wskaźnik dostrojenia
 3. antena ferrytowa
 4. gniazdko anteny
 5. antena ultrakrótkofalowa
 6. gniazdko uziemienia
 7. gniazdko gramofonu elektrycznego
 8. obwody pośredniej częstotliwości
 9. gniazdko magnetofonu
 10. gniazdka dodatkowych głośników
 11. transformator sieciowy
 12. bezpieczniki
 13. przełącznik rodzaju napięć
 14. transformator głośnikowy
 15. agregat kondensatorów o zmiennych pojemnościach
 16. głośnik niskotonowy

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962
 2. Oryginalna Instrukcja obsługi

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl