Telewizor BELWEDER

[Katalog]

 1. wyłącznik sieciowy i pokrętło do regulacji siły głosu
 2. pokrętło do regulacji jaskrawości
 3. pokrętło do regulacji barwy dźwięku
 4. synchronizacja w pionie
 5. synchronizacja w poziomie
 6. regulacja kontrastu
 7. pokrętło strojenia
 8. przełącznik kanałów
 1. gniazdko anteny wykorzystywane w przypadku odbioru stacji odległych
 2. gniazdko anteny wykorzystywane w przypadku odbioru stacji bliskich
 3. regulacja ostrości
 4. bezpiecznik
 5. sznur sieciowy
 6. regulacja szerokości obrazu
 7. gniazdko urządzenia do zdalnego sterowania
 8. głośnik
Odbiornik produkowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne. Przystosowany do odbioru programu telewizyjnego w jednym z ośmiu kanałów telewizyjnych oraz stacji radiofonicznych nadających w systemie z modulacją częstotliwości na falach ultrakrótkich.

Lampy elektronowe

 1. PCC 85 - wzmacniacz w.cz. w układzie kaskodowym,
 2. PCC 85 - stopień przemiany częstotliwości,
 3. 3 x EF 80 - wzmacniacz częstotliwości pośredniej wizji,
 4. PL 83 - wzmacniacz wizji,
 5. EF 80 - wzmacniacz częstotliwości różnicowej fonii,
 6. ECL 80 - ogranicznik częstotliwości różnicowej fonii i wzmacniacz akustyczny,
 7. PL 83 - wzmacniacz końcowy dźwięku,
 8. ECL 80 - ogranicznik sygn. synchr. i ogranicznik impulsów linii.
 9. ECL 80 - wzmacniacz impulsów obrazu, druga heterodyna (dla odb. FM),
 10. ECL 80 - generator samodławny (blokujący) i wzmacniacz końcowy obrazu,
 11. PCC 85 - układ porównywania faz; generator samodławny linii,
 12. PL 81 - stopień końcowy linii,
 13. PY 81 - dioda usprawniająca,
 14. EY 86 - prostownik wysokiego napięcia,
 15. MW 36-44 - kineskop prostokątny.

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 220V (bez transformatora).
 2. Pobór mocy: przy odbiorze stacji telewizyjnych około 120VA, przy odbiorze stacji radiofonicznych (FM) około 95VA.
 3. Liczba linii: 625.
 4. Częstotliwość pośrednia:
  wizji 34,25MHz,
  fonii różnicowa 6,5MHz.
 5. Wymiary:
  ekranu 220 x 290mm,
  odbiornika 510 x 410 x 370mm.
 6. Czułość: dla toru wizji nie gorsza niż 500µV.
 7. Wysokie napięcia: 12 000 woltów.
 8. Zakresy: osiem kanałów telewizyjnych, cztery podzakresy odbioru radiofonicznego UKF.
 9. Głośnik: jeden owalny z magnesem trwałym.
 10. Ciężar: około 23kG.
 11. Cena: 7000zł (1958 rok).

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl