Radioodbiornik BERLIN A 100-4

[Katalog]

 1. pokrętło strojenia,
 2. przełącznik zakresów,
 3. regulacja barwy dźwięku,
 4. wyłącznik zasilania i regulacja siły głosu,
 5. głośnik owalny
 1. pokrętło strojenia,
 2. przełącznik zakresów,
 3. regulacja barwy dźwięku,
 4. wyłącznik zasilania i regulacja siły głosu,
 5. opornik R32,
 6. przełącznik zmiany polaryzacji,
 7. przełącznik zmiany napięcia,
 8. tranzystor T3,
 9. tranzystor T4,
 10. tranzystor T5,
 11. Tranzystor T6,
 12. opornik regulacyjny R24,
 13. tranzystor T2,
 14. tranzystor T1,
 15. opornik R18.
Odbiornik radiowy produkowany przez fabrykę VEB Stern-Radio Berlin (NRD). Ośmioobwodowa superheterodyna całkowicie stranzystorowana.

Tranzystory i diody

 1. T1 - OC 871 (lub: OC 872, OC 880-3, OC 44, OC 882a, AF 816, AF 817, GF 122) - wzmacniacz wielkiej częstotliwości,
 2. T2 - OC 169 (lub: OC 170, OC 882a, AF 117, P 401, P 402) - stopień przemiany częstotliwości,
 3. T3 - OC 169 (lub: OC 170, OC 881a, OC 882a, AF 117, P 401, P 402) - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 4. T4 - OC 169 (lub: OC 170, OC 881a, OC 882a, AF 117, P 401, P 402) - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 5. T5 - OC 811 (lub OC 816) - wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
 6. T6 - OC 821 - stopień sterujący,
 7. T7, T8 - OC 26 (lub: 2 SB 83, OC 1016, OC 837, OC 836/30) - końcowy wzmacniacz przeciwsobny,
 8. 2 x OA 625 - diody.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl