Radioodbiornik CONSUL

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji siły głosu
 2. pokrętło do regulacji barwy niskich tonów
 3. klawisz do włączania gramofonu
 4. klawisz do włączania fal długich
 5. klawisz do włączania fal średnich
 6. klawisz do włączania fal krótkich
 7. klawisz do włączania fal ultrakrótkich
 8. pokrętło do regulacji barwy wysokich tonów
 9. pokrętło strojenia
 10. pokrętło do włączania automatycznego budzenia
 11. pokrętło do nastawiania sposobu budzenia
 12. pokrętło do nastawiania wskazówki budzika (tylko w lewo), a po wciśnięciu go do nastawiania wskazówki zegara
 13. pokrętło do włączania i nastawiania czasu pracy odbiornika (20 do 60 minut, po czym następuje automatyczne wyłączenie)
 1. łączówka do połączenia zegara z odbiornikiem
 2. głośnik szerokopasmowy
 3. przystawka ultrakrótkofalowa
 4. gniazdko anteny
 5. gniazdko anteny ultrakrótkofalowej
 6. gniazdko uziemienia
 7. obwody pośredniej częstotliwości
 8. gniazdka dodatkowych głośników
 9. gniazdko magnetofonu
 10. transformator wyjściowy
 11. gniazdko gramofonu elektrycznego
 12. przełącznik napięcia
 13. kondensatory elektrolityczne
 14. transformator sieciowy
 15. zegar

 • ECC85 - wzmacniacz w.cz., mieszacz i heterodyna w torze FM
 • ECH81 - wzmacniacz p.cz. dla FM, mieszacz i heterodyna dla AM
 • EF89 - wzmacniacz p.cz. dla FM/AM
 • EABC80 - detektor (AM), deteltor stosunkowy (FM), automatyczna regulacja wzmocnienia, wzm. m.cz. dla FM/AM
 • EL84 - wzmacniacz końcowy (mocy) dla toru FM/AM
 • EM80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia
 • EZ80 - prostownik pełnookresowy

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl