Radioodbiornik CZARDASZ II typ 6297

[Katalog]

Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w latach około 1958 do 1960. Różni się on od odbiornika Czardasz I typ 6278 jedynie wykonaniem skrzynki. Sześcioobwodowa superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich (system AM). Pod względem układu elektrycznego odbiornik ma taki sam układ jak radio Poemat i Preludium.

Lampy elektronowe

  1. ECH 21 - mieszacz i heterodyna,
  2. ECH 21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
  3. EBL 21 - wzmacniacz końcowy mocy i detektor,
  4. EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
  5. AZ 1 - prostownik pełnookresowy.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl