Telewizor DÜRER

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji jaskrawości
 2. pokrętło do regulacji kontrastu
 3. włącznik sieci i pokrętło do regulacji siły głosu
 4. pokrętło do regulacji barwy dźwięku
 5. pokrętło dokładnego strojenia
 6. przełącznik kanałów
 1. gniazdko anteny
 2. regulacja częstotliwości obrazu (synchronizacja w pionie)
 3. regulacja liniowości pionowej
 4. regulacja wysokości obrazu
 5. regulacja częstotliwości linii (synchronizacja w poziomie)
 6. gniazdko do włączania zdalnego sterowania
 7. gniazdko dodatkowego głośnika (czynny głośnik odbiornika i dodatkowy)
 8. gniazdko dodatkowego głośnika (czynny tylko dodatkowy głośnik)
 9. przełącznik napięcia
 10. regulacja ostrości
Odbiornik telewizyjny produkcji NRD.

Lampy elektronowe

 1. ECC 84,
 2. ECF 82,
 3. 5 x EF 80,
 4. ECC 82,
 5. 2 x EABC 80,
 6. ECL 81,
 7. ECL 82,
 8. EL 81,
 9. EL 83,
 10. EY 81,
 11. EY 51,
 12. EL 84,
 13. B 43 M1 (lub MW 43-64).

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 110/127/220V.
 2. Pobór mocy: około 150VA.
 3. Bezpieczniki:
  2 x 1A przy 220V
  2 x 2A przy 110/127V.
 4. Liczba linii: 625.
 5. Częstotliwość pośrednia:
  wizji 26MHz,
  fonii 6,5MHz.
 6. Częstotliwość obrazu: 25 na sekundę.
 7. Czułość: około 100µV.
 8. Wysokie napięcia: 14000V.
 9. Wymiary:
  ekranu 270 x 360mm,
  odbiornika 610 x 500 x 510mm.
 10. Zakresy: 10 kanałów telewizyjnych i 2 rezerwowe (brak kanału UKF).
 11. Głośniki: dwa głośniki magnetoelektryczne1,5-watowe.
 12. Ciężar: 35kG.
 13. Cena: 9000zł (1958 rok).

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl