Radioodbiornik EROICA

[Katalog]

 

 1. regulacja siły głosu,
 2. pokrętło anteny ferrytowej,
 3. regulacja barwy tonów niskich,
 4. klawisz wyłącznika sieci,
 5. klawisz gramofonu elektrycznego,
 6. klawisz do wyłączania anteny zewnętrznej na falach długich i średnich,
 7. klawisz zakresu fal długich,
 8. klawisz zakresu fal średnich,
 9. regulacja szerokości pasma,
 10. regulacja barwy dźwięku "MOWA",
 11. regulacja barwy dźwięku "JAZZ",
 12. regulacja barwy dźwięku "SOLO",
 13. regulacja barwy dźwięku "ORKIESTRA",
 14. klawisz III podzakresu fal krótkich,
 15. klawisz II podzakresu fal krótkich,
 16. klawisz I podzakresu fal krótkich,
 17. klawisz zakresu fal ultrakrótkich,
 18. regulacja barwy tonów wysokich,
 19. pokrętło strojenia.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich nadawanych w systemie z modulacją amplitudy (AM), oraz ultrakrótkich w systemie z modulacją częstotliwości (FM). Radio posiada osiem obwodów w torze AM i jedenaście w torze FM.

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, heterodyna i mieszacz dla toru FM,
 2. EF 89 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości dla toru AM oraz wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru FM,
 3. ECH 81 - mieszacz i heterodyna dla toru AM oraz wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru FM,
 4. EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla torów AM i FM oraz detektor w torze AM,
 5. ECC 83 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości,
 6. 2 x PL 80 - wzmacniacz mocy w układzie beztransformatorowym,
 7. EM 80 lub EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 8. 2 x DOG 53 - diody germanowe tworzące detektor stosunkowy dla toru FM.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl