Radioodbiornik ETIUDA

[Katalog]

 

 1. pokrętło anteny ferrytowej
 2. regulacja siły głosu i wyłącznik sieci
 3. klawisz z napisem "muzyka"
 4. regulacja barwy tonów niskich
 5. klawisz z napisem "mowa"
 6. klawisz gramofonu elektrycznego
 7. klawisz zakresu fal długich,
 8. klawisz zakresu fal średnich,
 9. klawisz II podzakresu fal krótkich
 10. klawisz I podzakresu fal krótkich
 11. regulacja barwy tonów wysokich
 12. pokrętło strojenia
 13. elektronowy wskaźnik dostrojenia
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Sześcioobwodowa superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich nadawanych w systemie z modulacją amplitudy (AM). Odbiorniki były produkowane w dwóch wersjach jako Etiuda I i Etiuda II. Różniły się one jedynie kształtem skrzynki. Dodatkowo w jednych odbiornikach montowano jeden głośnik o mocy 3-watowy, w drugich zaś dwa głośniki 1,5-watowe.

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. ECH 21 - mieszacz i heterodyna,
 2. EF 22 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. EF 22 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 4. EBL 21 - detektor i ARW oraz wzmacniacz mocy małej częstotliwości,
 5. EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 6. AZ 1 - prostownik pełnookresowy.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl