Radioodbiornik JUHAS

[Katalog]

 1. pokrętło wyłącznika oraz regulacji siły głosu
 2. pokrętło strojenia fal
 3. przełącznik zakresów fal
 1. agregat kondensatorów
 2. gniazdko anteny
 3. gniazdko uziemienia
 4. lampa elektronowa 1H33
 5. obwody pośredniej częstotliwości
 6. lampa elektronowa 1F33
 7. kondensator elektrolityczny
 8. lampa elektronowa 1AF33
 9. przełącznik napięć
 10. lampa elektronowa 1L33
 11. transformator wyjściowy
 12. głośnik magnetoelektryczny


Schemat obiegu linki napędowej kondensatora i wskaźnika skali

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl