Radioodbiornik KARIOKA

[Katalog]

 1. regulacja siły głosu
 2. ustawienie anteny ferrytowej
 3. regulacja niskich tonów
 4. klawisz wyłącznika
 5. klawisz gramofonu elektrycznego
 6. klawisz zakresu fal długich
 7. klawisz zakresu fal średnich
 8. klawisz II podzakresu fal krótkich
 9. klawisz I podzakresu fal krótkich
 10. klawisz zakresu fal ultrakrótkich
 11. regulacja wysokich tonów
 12. strojenie dla fal ultrakrótkich
 13. strojenie dla zakresów AM (fale krótkie, średnie i długie)
 1. głośnik
 2. gniazdka anteny ultrakrótkofalowej
 3. gniazdko anteny zewnętrznej
 4. gniazdko uziemienia
 5. cewka eliminatora p.cz.
 6. lampa elektronowa ECC85
 7. lampa elektronowa ECH81
 8. gniazdko gramofonu elektrycznego
 9. lampa elektronowa EBF89
 10. gniazdko magnetofonu
 11. lampa elektronowa ECC85
 12. bezpiecznik topikowy
 13. transformator sieciowy
 14. lampa elektronowa EL84
 15. głośnik
 16. wewnętrzna antena dipolowa
 17. antena ferrytowa
 18. wskaźnik dostrojenia
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich (system AM) oraz ultrakrótkich (system FM). Radio ma sześć obwodów strojonych w torze AM i dziewięć w torze FM.

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. L1 - ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, mieszacz i oscylator w torze FM,
 2. L2 - ECH 81 - mieszacz i oscylator w torze AM oraz wzmacniacz pośredniej częstotliwości w torze FM,
 3. L3 - EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości w torze AM i FM oraz detektor w torze AM,
 4. L4 - EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia (magiczne oko),
 5. L5 - ECC 85 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości,
 6. L6 - EL 84 - wzmacniacz mocy małej częstotliwości,
 7. 2 x DOG 53 - diody pracujące jako detektor stosunkowy w torze FM.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl