Radioodbiornik KOS typ 6209

[Katalog]

  1. pokrętło do regulacji siły głosu oraz wyłącznik sieci,
  2. pokrętło strojenia - skala,
  3. przełącznik zakresów fal.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w latach 1960 do 1961. Sześcioobwodowa superheterodyna przystosowana do odbioru fal długich, średnich i krótkich w systemie z modulacją amplitudy.

Lampy elektronowe

  1. L1 - ECH 81 - mieszacz i heterodyna,
  2. L2 - EBF 98 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i detektor,
  3. L3 - ECL 82 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości i wzmacniacz mocy.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl