Telewizor T2 - LENINGRAD

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji barwy dźwięku
 2. włącznik i pokrętło do regulacji siły głosu
 3. pokrętło do regulacji ostrości
 4. pokrętło do regulacji kontrastu
 5. pokrętło do regulacji jaskrawości
 6. pokrętło strojenia
 7. przełącznik na pracę odbiornik telewizyjny, odbiornik radiofoniczny
 8. przełącznik kanałów
 9. strojenie odbiornika radiofonicznego
 10. skala
 11. przełączniki podzakresów odbiornika radiofonicznego
 12. wskaźniki rodzaju pracy odbiornika
 13. przełącznik zakresów odbiornika radiofonicznego
 1. regulacja częstotliwości linii
 2. regulacja szerokości obrazu
 3. gniazdko anteny odbiornika telewizyjnego
 4. ogniskowanie linii
 5. gniazdka gramofonu
 6. regulacja częstotliwości obrazu
 7. gniazdko anteny odbiornika radiofonicznego
 8. regulacja wysokości obrazu
 9. przełącznik napięcia
 10. bezpieczniki na 3 i 5A
Odbiornik telewizyjny produkcji ZSRR. 30-lampowa superheterodyna przystosowana do odbioru obrazu i dźwięku stacji telewizyjnych w trzech kanałach. Mógł być używany jako odbiornik radiofoniczny do odbioru stacji na falach długich, średnich, krótkich (system AM) i ultrakrótkich (system FM). W Polsce odbiornik umożliwiał bez przestrajania odbiór stacji telewizyjnych Warszawa i Gdańsk.

Lampy elektronowe

Odbiornik telewizyjny (w nawiasach podano lampy zastępcze)
 1. 5 x 6Ż4 (6AC7),
 2. 6S2S (6J5),
 3. 2 x 6H6S (6H6),
 4. 6P9,
 5. 4 x 6Ż3 (6SH7),
 6. 6Ż8 (6SJ7),
 7. 6P6S (6V6),
 8. 4 x 6N8S (6H8M),
 9. 6A7,
 10. 6F6,
 11. GU 50 (P 50),
 12. 2 x 1C1S (1Z1),
 13. 4 x 5C4S (5Z4),
 14. 23ŁK1W

Odbiornik radiofoniczny

 1. 6A7 (6SA7),
 2. 6K3 (6SK7),
 3. 6H6S (6H6)

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 110/127/220V.
 2. Pobór mocy:
  przy odbiorze stacji telewizyjnych 320VA,
  przy odbiorze stacji radiofonicznych 120VA.
 3. Bezpieczniki: 3A i 5A.
 4. Liczba linii: 625.
 5. Częstotliwość pośrednia:
  wizji 35,5MHz,
  fonii 29MHz.
 6. Wymiary:
  ekranu 135 x 180mm,
  odbiornika 770 x 394 x 460mm (d x g x w).
 7. Zakresy:
  odbiornika telewizyjnego
  I kanał wizja 49,75MHz, fonia 56,25MHz,
  II kanał wizja 59,25MHz, fonia 65,75MHz,
  III kanał wizja 77,25MHz, fonia 83,75MHz.
  odbiornika radiowego
  fale długie:
  I 730÷ 1000m (411÷300kHz)
  II 1000÷1500m (300÷200kHz)
  III 1500÷2000m (200÷150kHz),
  fale średnie:
  I 200÷300m (1500÷1000kHz)
  II 300÷416,6m (1000÷720kHz)
  III 416,6÷577m (720÷520kHz),
  fale krótkie w pasmach 25, 31, 49 i 70m.
 8. Czułość:
  dla kanałów wizji większa od 1mV,
  dla kanałów fonii większa od 800µV.
 9. Ciężar: około 50kG.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl