Radioodbiornik MENUET

[Katalog]

 1. regulacja barwy dźwięku
 2. wyłącznik i regulacja siły głosu
 3. klawisz do włączania gramofonu
 4. klawisz do włączania zakresu fal długich
 5. klawisz do włączania zakresu fal średnich
 6. klawisz do włączania I podzakresu fal krótkich
 7. klawisz do włączania II podzakresu fal krótkich
 8. pokrętło strojenia fal
 9. elektronowy wskaźnik dostrojenia
 10. gramofon elektryczny
 1. głośnik
 2. agregat kondensatorów zmiennych
 3. gniazdko anteny
 4. gniazdko uziemienia
 5. filtr pośredniej częstotliwości
 6. lampy elektronowe ECH21
 7. gniazdko gramofonu elektrycznego
 8. transformator wyjściowy
 9. lampa elektronowa EBL21
 10. gniazdko dodatkowego głośnika
 11. lampa elektronowa AZ1
 12. bezpiecznik
 13. kondensator elektrolityczny
 14. transformator sieciowy

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl