Radioodbiornik MIGO

[Katalog]

 1. skala,
 2. pokrętło strojenia,
 3. wyłącznik i regulacja siły głosu,
 4. antena ferrytowa,
 5. kondensator o zmiennej pojemności,
 6. gniazdko słuchawki dodatkowej,
 7. głośnik,
 8. bateria zasilająca.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Podzespołów Radiowych "Omig". Radio jest przystosowane do odbioru fal długich i średnich emitowanych w systemie modulacji amplitudy (AM). Układ elektryczny odbiornika zawiera sześć tranzystorów i jedną diodę germanową.

Elementy półprzewodnikowe

 1. 2 SA 102 - mieszacz i heterodyna,
 2. 2 SA 102 - I wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. 2 SA 102 - II wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 4. TG 5 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 5. 2 x TG 5 - wzmacniacz mocy małej częstotliwości w układzie przeciwsobnym,
 6. DOG 52 - dioda detekcyjna oraz ARW.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl