Radioodbiornik MINOR typ MOT 631

[Katalog]

 1. pokrętło wyłącznika oraz regulacji siły głosu,
 2. pokrętło strojenia,
 3. przełącznik zakresów fal.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Eltra". Radio jest przystosowane do odbioru fal długich i średnich emitowanych w systemie modulacji amplitudy (AM). Układ elektryczny odbiornika zawiera sześć tranzystorów.

Elementy półprzewodnikowe

 1. T1 - TG 39 - mieszacz i heterodyna,
 2. T2 - TG 37 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. T3 - TG 5 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 4. T4 - TG 5 - stopień odwracający fazę,
 5. T5 i T6 - 2 x TG 50 - stopień końcowy mocy w układzie przeciwsobnym,
 6. D1 - DOG 56 - dioda detekcyjna.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl