Radioodbiornik NOKTURN typ 6174

[Katalog]

 1. wyłącznik i regulacja siły głosu,
 2. klawisz zakresu fal długich,
 3. klawisz I podzakresu fal średnich,
 4. klawisz II podzakresu fal średnich,
 5. klawisz zakresu fal krótkich,
 6. pokrętło strojenia.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w latach 1957...1961. Uniwersalna sześcioobwodowa superheterodyna przeznaczona do odbioru programów radiofonicznych nadawanych w systemie z modulacją amplitudy. Układ elektryczny odbiornika jest bardzo zbliżony do układu odbiornika Promyk. Podstawową różnicą jest zastosowanie klawiszowego przełącznika zakresów oraz podzielenie zakresu fal średnich na dwa podzakresy. Odbiornik Nokturn w wersji w drewnianej skrzynce oferowany był w latach 1957 do 1963 pod nazwą Sonatina typ 6175. W trakcie produkcji odbiornik był ulepszany i od kwietnia 1958 sprzedawany był jako Nokturn typ 6181. Modyfikacje dotyczyły zmiany zakresów odbieranych częstotliwości.

Lampy elektronowe

 1. UCH 21 - mieszacz (heptoda) i heterodyna (trioda),
 2. UCH 21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości (heptoda) i napięciowy małej częstotliwości (trioda),
 3. UBL 21 - detektor (dioda) i wzmacniacz mocy (pentoda),
 4. UY 1 N - prostownik półokresowy.

Schemat

 1. Schemat (130KB) - J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl