Radioodbiornik ORION AR 602

[Katalog]

 

 1. pokrętło do regulacji siły głosu,
 2. pokrętło do regulacji niskich tonów,
 3. klawisz wyłącznika,
 4. klawisz adaptera,
 5. klawisz fal ultrakrótkich,
 6. klawisz fal krótkich I,
 7. klawisz fal krótkich II,
 8. klawisz fal średnich,
 9. klawisz fal długich,
 10. pokrętło do regulacji wysokich tonów,
 11. pokrętło strojenia.
Odbiornik produkcji firmy Orion na Węgrzech. Siedmiolampowa (5+2) superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich (system AM) oraz ultrakrótkich (system FM). Radio ma 6 obwodów przy odbiorze fal z modulacją amplitudy i 9 obwodów przy odbiorze fal z modulacją częstotliwości.

Lampy elektronowe

 1. ECC 85 - mieszacz i heterodyna dla toru FM,
 2. ECH 81 - wzmacniacz p.cz. dla toru FM oraz mieszacz i heterodyna dla toru AM,
 3. EF 89 - wzmacniacz p.cz. dla torów AM i FM,
 4. EABC 80 - detektory dla torów AM i FM oraz wzmacniacz m.cz.,
 5. EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 6. EL 84 - wzmacniacz końcowy (mocy) m.cz.,
 7. EZ 80 - prostownik pełnookresowy.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl