Radioodbiornik PARTNER IV (typ 3271)

[Katalog]


Rozmieszczenie elementów strojeniowych odbiornika


Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej odbiornika

Odbiornik produkowany przez firmę Telefunken. Superheterodyna na siedmiu tranzystorach i dwóch diodach germanowych zawierająca pięć obwodów strojonych. Radio przystosowane do odbioru stacji radiofonicznych na falach długich, średnich i krótkich.

Tranzystory i diody

  1. AF 105 - stopień przemiany częstotliwości,
  2. AF 105 - I stopień pośredniej częstotliwości,
  3. AF 105 - II stopień pośredniej częstotliwości,
  4. OC 602 - wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
  5. OC 604 - stopień sterujący,
  6. 2 x AC 105 - stopień końcowy w układzie przeciwsobnym,

Źródła informacji

  1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl