Radioodbiornik POÉM

[Katalog]

 1. pokrętło regulacji barwy dźwięku
 2. pokrętło do regulacji siły głosu
 3. klawisz wyłącznika
 4. klawisz II podzakresu fal średnich
 5. klawisz I podzakresu fal średnich
 6. klawisz fal długich
 7. klawisz II podzakresu fal krótkich
 8. klawisz I podzakresu fal krótkich
 9. klawisz fal ultrakrótkich
 10. pokrętło strojenia przy FM
 11. pokrętło strojenia przy AM
 12. gramofon elektryczny
 1. głośnik
 2. przystawka ultrakrótkofalowa
 3. gniazdko anteny ultrakrótkofalowej
 4. antena ferrytowa
 5. gniazdko anteny zwykłej
 6. gniazdko uziemienia
 7. gniazdko dodatkowego głośnika
 8. żarówka oświetlająca skalę
 9. elektronowy wskaźnik dostrojenia (lampa EM80)
 10. transformator wyjściowy
 11. przełącznik napięcia zasilającego
 12. transformator sieciowy
 13. silnik gramofonu

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl