Radioodbiornik RAMONA

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji siły głosu,
 2. pokrętło do regulacji barwy dźwięku,
 3. klawisz wyłącznika,
 4. klawisz do włączania fal długich,
 5. klawisz do włączania gramofonu,
 6. klawisz do włączania fal średnich,
 7. klawisz do włączania fal krótkich,
 8. klawisz do włączania fal ultrakrótkich,
 9. pokrętło strojenia fal dla systemu AM,
 10. pokrętło do strojenia fal ultrakrótkich (FM)
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w latach 1960 do 1964. Superheterodyna przystosowana do odbioru fal długich, średnich, krótkich (system AM) i ultrakrótkich (system FM). Pod względem elektrycznym odbiornik ma taki sam układ jak radia Calypso i Rumba. Różnice występują w konstrukcji obudów.

Lampy elektronowe i diody półprzewodnikowe

 1. L1 - ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, mieszacz i heterodyna w torze FM,
 2. L2 - ECH 81 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru FM oraz mieszacz i heterodyna dla AM,
 3. L3 - EF 89 - ogranicznik w torze FM oraz wzmacniacz pośredniej częstotliwości w FM/AM,
 4. L4 - EF 80 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 5. L5 - EL 84 - wzmacniacz końcowy mocy,
 6. L6 - EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 7. 2 x DOG 58 - diody tworzące demodulator (w torze FM) w układzie niesymetrycznego detektora stosunkowego),
 8. DOG 55 - detektor w torze AM.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl